Misja

sukcesFirma krzywy.pl Paweł Krzyworączka posiada swoją misję. Misja to coś, do czego dąży firma. Do czego została stworzona. Hasło misji krzywy.pl:

Liczy się tylko rozwój

 

Misja firmy krzywy.pl:

 

Chcę poprzez swoją działalność przyczynić się do szeroko pojętego rozwoju ebiznesu w Polsce. Moim celem jest niesienie pomocy w osiąganiu sukcesów przez moich Klientów w dziedzinie biznesu prowadzonego w Internecie.

Na pierwszym miejscu stawiam etykę, dlatego moich Klientów traktuję z szacunkiem, pełną szczerością i otwartością. Szeroko rozpowszechnione powiedzenie „nasz klient nasz pan”, zmieniam na „Mój
Klient Mój Przyjaciel
„.

Dobro i zadowolenie Klienta zawsze stawiam ponad interes własny. Zawsze daję z siebie więcej, niż określa uzgodniona z Klientem umowa. Głęboko wierzę, że tylko takie podejście do ebiznesu i człowieka pozwoli mi osiągać sukcesy w pełnym znaczeniu tego słowa.

Staram się ugruntować w ludziach słuszne przekonanie, iż działalność ebiznesowa jest dzisiaj nie tyle czymś dodatkowym, opcjonalnym, co priorytetem w rozwoju każdej firmy.

 

Paweł Krzyworączka
właściciel krzywy.pl